Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie zijn de ogen en oren van hun wooncomplex/buurt en behartigen de belangen van de huurders in hun wooncomplex/buurt.
Als een wooncomplex/buurt een bewonerscommissie heeft, overlegt die met de gebiedsco÷rdinator over de schoonmaak, leefbaarheid, service-kosten, onderhoud etc.
Op dit moment telt de vereniging 40 actieve commissies. Er zijn nog een aantal wijken in de regio waar nog geen commissie actief is.

Hoe wordt een bewonerscommissie gevormd?

De bewonerscommissie wordt gekozen door de huurders van de betreffende woningen, buurt of complex. De duur van een zittingstermijn is 4 jaar.

Waaruit bestaat een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 huurders welke op verschillende adressen wonen. Deze huurders verdelen de volgende rollen te weten, voorzitter, penningmeester, secretaris en lid.
Wat kan het voor mij betekenen? Leuke nieuwe contacten in de buurt, meer inzicht en inspraak in de onder-houdsplannen van de Alliantie en een verbetering van uw woonomgeving.

In de overlegwet en handboek voor bewonerscommissie staat meer beschreven over het kader van waaruit de bewonerscommissie handelt.

Bent u ge´nteresseerd neem dan contact met ons op.Web Analytics