Wie is HBVA-Amersfoort?

HBVA- Amersfoort is een huurders belangenvereniging voor huurders van de Alliantie regio Amersfoort. Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers welke door de algemene ledenvergadering verkozen zijn. Alle huurders van de Alliantie regio Amersfoort kunnen lid worden van de vereniging. De HBVA-Amersfoort bestrijkt de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Eemnes, Leusden en Soest.
Vanaf 1 januari 2017 zijn wij aangesloten bij de centrale Huurders belangenvereniging de Alliantie. Deze heeft als doel om de 4 lokale regio’s te ondersteunen.

De 4 regio’s zijn: Amersfoort, Amsterdam, Almere en Gooi en Vechtstreek.

 

Alle regio’s zijn een lokaal zelfstandige rechtspersoon.

Het doel van de HBVA-Amersfoort is voor de huidige en de toekomstige huurders van De Alliantie in de regio Amersfoort het hebben van een betaalbare warme droge woning in een leefbare woonomgeving.


Wat doet de HBVA-Amersfoort?

Wij behartigen de belangen van alle huurders en toekomstige huurders van de Alliantie regio Amersfoort op lokaal niveau. Hieronder ziet u een aantal van onze belangrijkste activiteiten. Namelijk:

  • Het oprichten en begeleiden van bewonerscommissies.
  • Het organiseren en faciliteren van participatiegroepen welke door de huurders ingevuld kunnen worden.
  • Het houden van spreekuren.
  • Het begeleiden van huurders bij problemen met de verhuurder.
  • Het geven van cursussen aan leden op huisvestigingsgebied.
  • Vier maal per jaar hebben we overleg met de directeur van de Alliantie regio Amersfoort over: het huurbeleid van regio Amersfoort, renovatie, sloop, nieuwbouw, verkoop, duurzaamheid, leefbaarheid, specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren, scheef wonen en doorstromen.
  • Het mede tot stand brengen van de prestatieafspraken. Samen met de Alliantie en de Gemeenten Amersfoort, Soest, Eemnes en Nijkerk doen we de prestatieafspraken. Hier zijn ook de andere corporaties en hun huurdersorganisaties uit de gemeente bij betrokken.
  • Het voeren van maandelijks overleg met de Alliantie regio Amersfoort over de lopende zaken.
  • Het informeren van onze achterban.


Web Analytics