Werkwijze participatie en communicatie Amersfoort Vernieuwt

Dit is de ‘Werkwijze participatie Amersfoort Vernieuwt. Zo doet iedereen mee’. Met deze werkwijze leggen de gemeente Amersfoort en de woningbouwcorporaties De Alliantie Eemvallei en Portaal gezamenlijk vast hoe zij bewoners betrekken bij de planvorming van Amersfoort Vernieuwt.

Centraal uitgangspunt van gemeente en corporaties is dat bewoners actief en nauw worden betrokken bij de ontwikkelingen van hun eigen woonomgeving. Datzelfde geldt voor anderen in de wijken, zoals ondernemers, organisaties en instellingen.
Amersfoort Vernieuwt kiest voor interactieve beleidsvorming, waarbij bewoners en anderen op allerlei manieren participeren. Uitgangspunt is dat bij elk project van ‘Amersfoort Vernieuwt’ een ‘op maat gesneden’ participatieproces plaatsvindt.

Participeren betekent deelnemen, deelhebben, meedoen.  In deze ‘Werkwijze participatie Amersfoort Vernieuwt, ‘Zo doet iedereen mee’ staat hoe bewoners en andere partijen mee kunnen doen aan de ontwikkeling en verbetering van plannen voor hun eigen woon- werk- en leefomgeving. De gemeente en de corporaties willen graag in een vroeg stadium met bewoners in gesprek gaan.

 Web Analytics