Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten ‘Amersfoort vernieuwt’

De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB en haar bewonerscommissies voor de projecten van 'Amersfoort vernieuwt'. De afspraken vormen een kader: In elk project kunnen de organisaties het proces vormgeven passend bij de situatie. Zij bieden de ruimte om bij elk project hieraan verdere invulling te geven.

De kaderafspraken en het sociaal statuut vullen elkaar aan. In het sociaal statuut zijn afspraken gemaakt over de rechten van de individuele bewoner bij wijkvernieuwing. De kaderafspraken hebben betrekking op het overleg met de organisatie van bewoners. Beschreven worden de uitgangspunten, de voorwaarden voor het proces en afspraken over de rol van de bewonersorganisatie. Deze kaderafspraken waarborgen een gestructureerde wijze van overleg en maken onderscheid tussen de verschillende activiteiten en fases. Deze afspraken zijn van toepassing bij nieuwe projecten en bij het vervolg van de reeds gestarte projecten.

Meer informatie vindt u in een Begint de dwonload van een bestandspeciale pdf over de kaderafspraken.Web Analytics