Sociaal statuut

Bij vernieuwings- en herstructureringsplannnen is het doel altijd om tot een aantrekkelijker woonmilieu te komen. Dit betekent niet altijd dat er terug gebouwd wordt voor de huidige huurders. Waar dat expliciet bedoeld is, worden oorspronkelijke huurders echter wel in de gelegenheid gesteld terug te keren in de vernieuwde buurt. Over de rechtspositie van huurders zijn afspraken gemaakt.  

Bijgevoegd convenant onderschrijft dat voor de vaststelling van stedelijke vernieuwingsplannen een aantal stedelijke kaders geldt ten behoeve van de rechtspositie van de huurders. De reden om deze afspraken stedelijk vast te leggen is dat de rechtspositie van partijen, met name huurders, als gevolg van ingrepen zoals ingrijpende renovatie en sloop-nieuwbouw in heel Amersfoort gelijk dient te zijn. De stedelijke kaders worden in dit convenant omschreven. Zij vormen het uitgangspunt voor alle nieuwe ingrepen zoals ingrijpende renovatie en sloop-nieuwbouw en de sociale plannen die daaruit voortvloeien.

Begint de dwonload van een bestandDownload het sociaal statuut.Web Analytics