Amersfoort Vernieuwt

Renovatie of sloop?? Bewoners – meedenken – meepraten – meebeslissen!!

De Vereniging HuurdersBelangen is uiteraard zeer verheugd dat er nu plannen worden gerealiseerd voor de vernieuwing van een aantal wijken in Amersfoort of wel “Amersfoort vernieuwt”. Wat minder prettig is, is dat er nu reeds bewoners worden benaderd over plannen die nog niet eens bestaan, dit geldt met name voor de Hogeweg en omgeving.

De Vereniging HuurdersBelangen vindt het een hele slechte zaak dat er een organisatie is die meent zich schriftelijk tot de bewoners te kunnen wenden met de vraag “Bent u voor of tegen sloop” , terwijl er helemaal nog geen sprake is van sloop in de betreffende wijk.

Elders in de Huurdersflits vindt u een artikel van Wethouder J. Hekman, waarin o.a. staat dat de bewoners van de betrokken wijken centraal dienen te staan. Zowel de verhuurder als de gemeente en alle andere instanties die bij deze wijkvernieuwing zijn betrokken dienen de bewoners eerst te horen alvorens zij tot plannen maken overgaan.

Bij de hele wijkvernieuwing gaat het erom dat de bewoners individueel worden benaderd en zij dan hun keuze moeten kunnen maken tussen renoveren van de bestaande woningen of eventueel sloop en nieuwbouw, maar er kunnen pas keuzes door de instanties worden gemaakt nadat tenminste 70% van de bewoners zich daarvoor heeft uitgesproken.

Bij de individuele benadering dienen de bewoners er op te worden gewezen wat de mogelijkheden zijn bij renovatie en ook bij eventuele sloop.
Vooral bij dit laatste zijn er nogal wat maatregelen van kracht die de betreffende bewoner moeten helpen bij de herhuisvesting, zoals een voorrangsverklaring voor een andere woning, een verhuiskosten vergoeding en gewenningsbijdrage in de huur.

Dit zijn allemaal zaken die de Vereniging HuurdersBelangen in samenwerking met de Nederlandse Woonbond, de Gemeente Amersfoort, de Alliantie Eemvallei en Portaal heeft bereikt.

Wel moet heel duidelijk zijn dat dit niet een kwestie is van een jaar, want de hele stadsvernieuwing gaat over een periode van twaalf jaar.
De belangrijkste zorg van de Vereniging HuurdersBelangen is te zorgen voor een goede voorlichting, zowel richting de bewoners van de betrokken wijken als ook naar de betreffende bewonerscommissies. Alle commissies die hiermee te maken gaan krijgen zijn via cursussen op de nieuwe situatie voorbereid, maar mochten er toch problemen optreden dan zal de Vereniging HuurdersBelangen in samenwerking met de Nederlandse Woonbond voor professionele ondersteuning zorgen.
Wij vinden het zeer belangrijk dat de bewoners in het hele traject serieus genomen worden.

Willen we in de toekomstige vernieuwde wijken in Amersfoort met tevreden bewoners te maken hebben dan zal in het kader van de communicatie het overleg op dezelfde wijze dienen te worden voortgezet zoals dat op dit moment loopt.
Het overleg met de Alliantie Eemvallei verloopt op dit moment uitstekend, dat kan ook worden gezegd over het overleg met de Gemeente Amersfoort en als we het op deze manier blijven doen, dan ben ik ervan overtuigd dat we aan het eind van de rit kunnen terug zien op een geslaagd project. Maar het duurt wel twaalf jaar.

Geschreven op 02.02.07
Web Analytics