Amersfoort Vernieuwt

Amersfoort Vernieuwt – ieder mens telt

‘Amersfoort vernieuwt’, was de titel die we mei jl. presenteerden als noemer voor de aanpak van binnen-stedelijke vernieuwing in onze wijken. Daarom heten de startnotities voor de betrokken wijken ook ‘Liendert-Rustenburg vernieuwt’, ‘Randenbroek vernieuwt’, ‘Schuilenburg vernieuwt’ en ‘Hogewegzone vernieuwt’. Daaraan hebben we toegevoegd: ‘Ieder mens telt’. Binnen de wijken presenteren de gemeente en woning-corporatie De Alliantie Eemvallei zich gezamenlijk de komende jaren met dit credo. En daar zit een verhaal achter, wat ik graag met u wil delen.
Bij de vernieuwing van deze wijken denken we aan sloop, renovatie en nieuwbouw van woningen, versterking van de winkelcentra, opknappen van het buurtgroen, nieuwbouw van een brede school. Dat zijn allemaal fysieke maatregelen met het doel om er in vijf à tien jaar prettige woonwijken van te maken. De betrokken wijken zijn ruim van opzet en er is veel groen. Nieuwbouwwijken als Kattenbroek en Nieuwland kunnen wat dat betreft jaloers zijn.

Maar er zijn ook sociale problemen. Daarom gebruiken we de toevoeging “ieder mens telt”.  De sociale problemen hebben te maken met de eenzijdige samenstelling van de wijk: veel huurwoningen (70 à 80%), vooral in de goedkope klasse. Dat heeft in de loop der jaren leefbaarheidproblemen opgeleverd. Dat type problemen kunnen we niet in één klap oplossen. Gemeente en Alliantie hebben gezamenlijk afgesproken om niet alleen naar de fysieke aanpak van Liendert, Schuilenburg en Randenbroek te kijken. We willen ook oplossingen zoeken voor sociale problemen en onveiligheid.

Startfase
In de maand mei zijn wijkbijeenkomsten georganiseerd om van de bewoners te horen welke problemen aangepakt moeten worden. Een aantal van die bijeenkomsten heb ik bijgewoond.
Vaak klaagden bewoners over het feit dat de problemen wel geïnventariseerd worden, maar dat ze er daarna niets meer van terug horen. Velen zien te weinig verbeteringen, is mijn conclusie dan.
In sommige buurten zijn de mensen heel tevreden over het wonen en de woonomgeving.Vooral in de buurten met veel betaalbare eengezinswoningen.
Van sommige complexen zijn ook bewoners overtuigd van de wenselijkheid tot sloop en vervangende nieuwbouw. Men wil wel graag zekerheid over goede vervangende huisvesting.
De opmerkingen over het onderhoud van de wegen en het groen varieerden: er zijn plekken die er slecht bijliggen, maar er is ook tevredenheid.  Het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen gaat niet goed. Mensen die lang in de wijken wonen, missen het ouderwetse contact met de buren.
Direct na de vakantieperiode zullen we de wijkbewoners de thema’s en overzichten presenteren van de resultaten van alle gesprekken en bijeenkomsten. En wat mag u dan van ons verwachten? Hoe gaan we dan verder in dit traject?

Discussiefase
In het najaar 2006 volgt de discussiefase. Daarbij zal er opnieuw gelegenheid zijn om te reageren.
Nu aan de hand van een afgebakend aantal discussiepunten. Daarbij moet u denken aan vraagstukken als:

  1. sloop of renovatie van bepaalde complexen
  2. de toekomst van de winkelcentra Wiekslag, Euterpeplein en Operaplein
  3. de plaats van het nieuwe zwembad bij de Hogeweg.

Ontwikkelingsplannen
De discussiefase moet rond de jaarwisseling 2006/2007 uitmonden in concrete ontwikkelingsplannen die de komende jaren worden uitgevoerd. In die plannen zitten een fysieke en sociale uitwerking, dan is dus duidelijk waar we het over nieuwbouw en renovatie van woningen hebben, waar vernieuwing in de openbare ruimte op de agenda staat en hoe het verder gaat met winkelcentra en voorzieningen. Maar dat doen we niet zonder plannen voor jeugd, ouderen en leefbaarheid in het algemeen, waaronder ook veiligheid valt.
Als het goed is, stelt de gemeenteraad begin 2007 deze ontwikkelingsplannen vast. Daar werken we met z’n allen naar toe. En er liggen al financiële afspraken, zodat we na besluitvorming in de gemeenteraad heel snel aan de slag kunnen. Want, als het aan mij ligt, gaan we na een zorgvuldige voorbereiding, in samenspraak met u, voortvarend van start met concrete projecten. Dat is waar u als bewoner uiteindelijk het meest aan heeft.


Jelle Hekman
wethouder binnenstedelijke vernieuwing
september 2006

Geschreven op 02.02.07
Web Analytics