Amersfoort Vernieuwt

Wat vindt de VHB van ‘Amersfoort vernieuwt’?

Halverwege dit jaar hebben gemeente en Alliantie de plannen gepresenteerd voor ‘Amersfoort vernieuwt’. In de wijken Liendert, Rustenburg, Randenbroek en Schuilenburg gaat de komende tien jaar veel gebeuren. Met twee inspraakreacties heeft de VHB niet alleen haar waardering uitgesproken, maar ook kritische opmerkingen en vragen gesteld.

De komende periode gaat de Gemeenteraad een besluit nemen over de plannen. De VHB is benieuwd of hoe de gemeente reageert op kritiek vanuit de VHB en veel andere organisaties.

 

Lagere inkomens centraal

De VHB houdt een warm pleidooi om de bewoners met een laag inkomen centraal te stellen bij de ontwikkeling van de vier wijken. De plannen hebben als doel iedere bewoner een kans op een stap vooruit, een wooncarrière te bieden. Wij vinden dat de Alliantie speciale aandacht moet hebben voor de wooncarrière van de lagere inkomens. Voor een sociale verhuurder is dat de belangrijkste doelgroep. Met ‘Amersfoort vernieuwt’ moeten mensen met een smalle beurs een betaalbare en haalbare stap vooruit kunnen zetten. De huurprijs én het aantal betaalbare woningen zijn daarom belangrijk. De VHB doet daarom het voorstel om meer sociale huurwoningen terug te bouwen. Ook vragen wij een extra marge aan te houden voor het minimaal noodzakelijk aantal betaalbare woningen, de zogenaamde kernvoorraad.

 

Iedereen een stap vooruit

Met ‘Amersfoort vernieuwt’ willen gemeente en Alliantie niet alleen de bewoners uit de wijk een perspectief bieden. Zij willen de vier wijken aantrekkelijk maken voor nieuwe bewoners met midden- en hogere inkomens. De VHB vindt dat de bewoners die graag in hun wijk willen blijven wonen daarvoor de kans moeten krijgen. Als je kinderen in de buurt naar school gaan en je vrienden of familie in de wijk wonen heb je geen behoefte te verhuizen naar een andere wijk. Wij vragen daarom de garantie dat een woning beschikbaar is voor bewoners die bij renovatie of sloop moeten verhuizen en een woning willen binnen hun wijk.

Wij vinden het positief dat ‘Amersfoort vernieuwt’ eerst wil bouwen in de wijk en dan pas slopen. Op deze manier kunnen bewoners verhuizen binnen de wijk. Onze kritiek is wel dat in de wijkplannen niet concreet is gemaakt hoe dat concreet wordt gemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een planning zodat de projecten op elkaar aansluiten.

 

Niet alleen de stenen, de bewoner centraal

Wij vinden het positief dat er niet alleen plannen bestaan voor de stenen, maar dat er vooral veel aandacht is voor de mensen in de wijk. Er zijn voorstellen tot renovatie en sloop, maar ook voor jongeren, allochtonen, de veiligheid op straat, het groen in de wijk. De VHB mist wel de samenhang tussen de sociale plannen en de renovatie of nieuwbouwplannen.

‘Amersfoort vernieuwt’ duurt lang, de vier wijken gaan voor zeker tien jaar “op de schop”. Wij vragen extra aandacht voor de leefbaarheid in complexen waar ingrijpend gerenoveerd of gesloopt wordt. Terwijl bouwvakkers en stratenmakers aan de slag zijn moet de wijk bewoonbaar blijven zeker voor bewoners die het laatst aan de beurt zijn.

Geschreven op 12.12.07
Web Analytics