Nieuws

Presentatie raadsacademie:

Op 9 juni heeft onze secretaris Wil van Dasler namens de huurdersorganisaties van Amersfoort een presentatie gehouden over betaalbaarheid en leefbaarheid in Amersfoort. Deze presentatie werd erg goed ontvangen door de raad en bracht ook nog de nodige discussie op gang.

Geschreven op 14.07.15


Web Analytics