Nieuws

HUURVERHOGING EN BEZWAAR; INFORMATIE VOOR HUURDERS

Het blijkt, dat er veel onduidelijkheden zijn omtrent het huurverhogingsvoorstel en wanneer u en op welke wijze u als huurder hiertegen bezwaar kunt maken. Daarom richt de Vereniging HuurdersBelangen (VHB) als belangenorganisatie voor huurders van de Alliantie en Stadsherstel zich met deze informatie tot u.

Het volgende kan voor u van toepassing zijn:

  1. U heeft een huurverhogingsaanzegging ontvangen, waarin een verhoging van 4%, 4% of 6% wordt voorgesteld. Wij adviseren u in eerste instantie kritisch te kijken naar het voorstel, uw gegevens te controleren en bij onjuistheden bezwaar te maken. Dit moet u vr 1 juli 2013 doen bij uw verhuurder. Op de site van de Woonbond kunt u dit met een speciaal programma toetsen. www.woonbond.nl/huurverhoging. U kunt ook informatie opvragen bij de Huurcommissie, tel. 0800-4887243 of www.huurcommissie.nl.
  2. Het aantal wws-punten klopt niet;
  3. Het huurverhogingsvoorstel is pas na 1 mei verstuurd of ontvangen. (De verhuurder is verplicht minimaal twee maanden voordat een huurverhoging ingaat dit aan de huurder schriftelijk aan te kondigen).
  4. De huur is verlaagd op grond van een procedure bij de Huurcommissie;
  5. Er wordt voor de tweede keer binnen een jaar een huurverhoging gevraagd;

Wij adviseren u in bovengenoemde gevallen in eerste instantie contact op te nemen met uw verhuurder of voor het maken van bezwaar een van de volgende websites te raadplegen.

Meer informatie over alles wat met de huurverhoging te maken heeft, bijvoorbeeld over de huurtoeslag, voorwaarden, uitzonderingen etc. kunt u vinden op de websites van de Woonbond www.woonbond.nl; de Alliantie www.de-alliantie.nl; Stadsherstel Midden Nederland www.shmn.nl; HuurdersPlatform de Alliantie www.aaha.nl; of van de VHB www.vereniginghuurdersbelangen.nl.

Geschreven op 06.06.13


Web Analytics