Nieuws

Woonbond blijft strijden tegen de gluurverhoging

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de gluurverhoging. De Woonbond ziet de

 

wetgeving als onrechtvaardig en moeilijk uitvoerbaar en blijft zich er tegen

 

verzetten. De Woonbond voorziet dat tienduizenden huurders bezwaar zullen

 

maken.

De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat de huren met 4 tot 6,5 procent

omhoog gaan en de privacy van huurders wordt geschonden. Dat leidt tot armoede

en rechtsongelijkheid. De Woonbond vindt dat onacceptabel. Daarbij voorziet de

Woonbond grote problemen bij de uitvoering van de gluurverhoging. De wetgeving

rammelt en verhuurders zullen overspoeld worden met bezwaren en procedures

tegen de huurverhogingsvoorstellen.

 

De Woonbond gaat zijn 1,5 miljoen leden intensief voorlichten over de

gluurverhoging en de te verwachten problemen rond de uitvoering ervan.

Vanzelfsprekend wordt daarbij hulp en ondersteuning geboden, zodat iedereen

die een foutief huurverhogingsvoorstel in de brievenbus krijgt ook

daadwerkelijk bezwaar zal maken. Bezwaar maken kost weinig inspanning voor

huurders en zal in veel gevallen lonend zijn.

 

Huurdersorganisaties hebben het recht om op plaatselijk niveau advies te geven

over het huurbeleid van verhuurders. De Woonbond roept huurdersorganisaties op

om negatief te adviseren vanwege problemen met de betaalbaarheid van het huren

voor de lage en bescheiden middeninkomens, maar ook vanwege de

onuitvoerbaarheid van de gluurverhogingswetgeving. De Belastingdienst heeft

lang niet van alle huishoudens de inkomensgegevens en ook niet de actuele

inkomensgegevens. De kans op fouten is daardoor groot.

 

Veel verhuurders hebben al besloten om de gluurverhoging niet door te voeren.

Woonbonddirecteur Ronald Paping roept de overige verhuurders op om ook af te

zien van de gluurverhoging: 'Doe het uw huurders niet aan, maar doe het ook uw

eigen organisatie niet aan. Minimale extra opbrengsten gaan gepaard met

gigantisch extra werk en veel onrust en ongenoegen bij uw huurders.'

 

Geschreven op 13.03.13


Web Analytics