Nieuws

Verkiezingsuitslag lijkt gunstig voor Hurend Nederland

Het ziet ernaar uit dat de huidige coalitiepartijen geen of hoogstens een zeer nipte meerderheid zullen krijgen in de Eerste Kamer. De Nederlandse Woonbond trekt deze conclusie uit de (voorlopige) uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen.

Deze uitslag is gunstig voor de huurders, omdat de uitvoering van een aantal slechte kabinetsplannen daardoor wordt bemoeilijkt. 

Slechte maatregelen

De Woonbond maakt zich namens de huurders grote zorgen over een aantal maatregelen die het kabinet in petto heeft. Zo is het kabinet van plan om de huren in gebieden met woningschaarste sterk te verhogen, tot wel 120 maand. Daarnaast wil het kabinet de huren voor huishoudens met een inkomen boven 43.000 jaarlijks met 5 procent bovenop de inflatie verhogen. En tot slot wil het kabinet gaan bezuinigen op de huurtoeslag. Deze maatregelen behoeven wetswijzigingen, die ook altijd de goedkeuring nodig hebben van de Eerste Kamer. Wanneer de coalitie daar geen meerderheid heeft, is de kans groter dat deze maatregelen kunnen worden verijdeld.

Meer duidelijkheid in mei

Het duurt nog tot 23 mei voordat we duidelijkheid krijgen of de coalitiepartijen VVD, CDA en PVV al of niet een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Dan kiezen de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Maar deze verkiezingsuitslag stemt de huurders hoopvol.

Geschreven op 08.03.11


Web Analytics