Nieuws

Persbericht: actie tegen verhoging huren in gebieden met woningschaarste

Huurdersplatform Palladion, Vereniging Huurdersbelangen, Huurdersvereniging Atrium en Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Flevoland, tezamen vormend Vereniging AAHA, voeren samen met de Woonbond actie tegen het kabinetsvoornemen om de huren in gebieden met woningschaarste extra te verhogen onder het moto: ‘Houd Huren betaalbaar in Heel Nederland’.

In (de financiële bijlage van) het regeerakkoord Rutte-Verhagen staat het voornemen om in regio’s met schaarste het aantal woningwaarderingspunten (WWS) met maximaal 25 te verhogen, afhankelijk van de WOZ-waarde. Ondanks dat op dit moment nog weinig bekend is over de precieze uitwerking van dit voorstel, zijn onze huurdersorganisaties fel tegen deze maatregel. De effecten ervan zijn namelijk desastreus voor de woningmarkt in de regio’s waar schaarste heerst.

De betaalbaarheid voor huurders met lage en middeninkomens in de regio’s – behorend tot die zogenaamde schaarstegebieden – komt aanzienlijk onder druk te staan. De maatregel kan tot enorme huurverhogingen tot wel € 120 per maand leiden. Niet alleen wordt een groot deel van de huurwoningvoorraad ontoegankelijk voor de laagste inkomens, ook

huurders met een modaal inkomen kunnen straks geen betaalbare huurwoning meer krijgen. De huren zullen voor hen meer dan een derde van hun inkomen opslokken en daar komen nog de overige woonlasten (zoals energiekosten) bovenop.

Het gat tussen bestaande huurprijzen en nieuwe huurprijzen wordt nog groter. Hurende huishoudens zullen niet meer gaan verhuizen omdat ze dan een veel hogere huur moeten gaan betalen. De doorstroming op onze woningmarkt zal daardoor ernstig stagneren.

Omdat het kabinet van plan is verhuurders een heffing op te leggen van ongeveer 760 miljoen euro per jaar, valt te voorzien dat die verhuurders de ruimte die zij krijgen om de huren te verhogen, volledig benutten. Onze huurdersorganisaties zijn samen met de Woonbond een groot tegenstander van de maatregel om huurders extra te laten betalen voor de schaarste.

Op dit moment wordt in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten door de Woonbond een actie gestart onder het motto ‘Houd huren betaalbaar in Heel Nederland’. In het kader daarvan willen wij verhuurders en lokale/regionale politici naar hun mening vragen over de kabinetsplannen om de huren extra te verhogen in onze regio. En ook welke effecten zij hiervan voorzien.

Op de website www.woonbond.nl vindt u onder ‘Houd Huren betaalbaar in Heel Nederland’ meer informatie over de kabinetsmaatregelen en worden reacties van verhuurders en politici wereldkundig gemaakt. Dat stelt huurders in staat om op 2 maart bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten een weloverwogen keuze te maken.

Huurdersplatform Palladion, Vereniging Huurdersbelangen, Huurdersvereniging Atrium en Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Flevoland, tezamen vormend Vereniging AAHA, komt op voor de belangen van alle huurders van de Alliantie in de regio’s Amsterdam, Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De huurdersorganisatie voert op basis van de Overlegwet met de verhuurder overleg over het beleid, bijvoorbeeld over het huurbeleid, onderhoud, nieuwbouw en renovatie.

Regio’s (steden en omgeving) die dreigen extra WWS-punten te krijgen door deze maatregel: Haarlem, Amsterdam, Veluwe, het Gooi, Utrecht, Leiden, Den Bosch, Zuidwest-Gelderland, Delft, Alphen aan de Rijn, Zuidoost-Brabant, Eindhoven en Alkmaar.

Geschreven op 24.02.11


Web Analytics