Nieuws

Donner wil perse inkomenshuren in 2011

In het regeerakkoord Rutte – Verhagen is het voornemen vastgelegd om bij hurende huishoudens met een inkomen boven € 43.000 een maximale huurstijging van inflatie plus 5 procent toe te staan. Minister Donner heeft laten weten dat hij ‘alles op alles gaat zetten om waar te maken wat in het regeerakkoord staat’. Hij wil dat deze huishoudens al per 1 juli 2011 de extra huurverhoging van 5 procent gaan betalen.

 

De Woonbond vindt dat er veel negatieve effecten aan deze maatregel kleven. In Nederland kennen we immers een systeem waarbij de hoogte van de huurprijs bepaald wordt door de kwaliteit van de woning (en de woonomgeving). De maatregel van het kabinet doorkruist dit beleid; nu gaat de hoogte van het inkomen een rol spelen. Er worden namelijk inkomenshuren geďntroduceerd, waar elke wettelijke basis voor ontbreekt. De Woonbond zet dan ook vraagtekens bij de haalbaarheid van de invoeringsdatum van 1 juli 2011 gezien de wetswijzigingen die noodzakelijk zijn.

Huurstijging willekeurig

De extra huurstijgingen voor inkomens boven € 43.000 zijn volstrekt willekeurig. Er wordt geen enkele relatie gelegd met huishoudengrootte en de kwaliteit van de woning (sociale en fysieke passendheid). Huurders krijgen te maken met een forse huurverhoging van jaarlijks 5% boven inflatie, zonder dat er extra kwaliteit aan de woning wordt toegevoegd. De invoering van de kabinetsmaatregel leidt dan ook ongetwijfeld tot veel extra geschillen bij de huurcommissie.

Inkomenstoets onjuist en slecht uitvoerbaar

Het is volgens de Woonbond principieel onjuist dat alle huurders periodiek hun inkomenssituatie aan hun corporatie of commerciële verhuurder kenbaar moeten maken. Ook valt te voorzien dat een dergelijke inkomenstoets gegarandeerd veel problemen oplevert en dat verhuurders met een enorme administratieve rompslomp worden opgezadeld.

Bijna eenderde van inkomen gaat naar huur

De veronderstelling van het kabinet dat er qua bestedingsruimte bij huurders nog veel ruimte is om de bestaande huren sterk op te trekken is onjuist. Voor een betrekkelijk kleine groep (370.000 huishoudens in 2006) wordt extra regelgeving geďntroduceerd.

Veel huurders met een inkomen tot € 43.000 betalen al 28% tot 32% van hun inkomen aan huur. En in de krimpgebieden zal het voor verhuurders moeilijk zijn om de extra huurverhoging door te voeren.

Geschreven op 20.01.11


Web Analytics