Nieuws

Minister Ella Vogelaar treedt af

Mevrouw Ella Vogelaar is vorige week afgetreden als PvdA-minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De top van de PvdA heeft geen vertrouwen meer in de minister.

De druppel die voor de PvdA de emmer deed overlopen was Vogelaars besluit de databank voor Antilliaanse probleemjongeren niet in te voeren. Dit leidde tot een storm van kritiek. Vogelaar kwam de laatste tijd steeds meer onder druk te staan, onder meer door haar ‘onzichtbaarheid’ en haar onhandige optreden in de media.

Op de persconferentie naar aanleiding van haar aftreden zei Vogelaar zich niet te herkennen in de kritiek. 'Ik had de klus graag afgemaakt'.

De Vereniging Huurdersbelangen heeft begrip voor het aftreden, maar deelt lang niet alle kritiek op haar beleid. Theo De Man, voorzitter van de VHB: 'Ik begrijp wel dat er de nodige commotie rond minister Vogelaar is ontstaan, door een aantal botsingen en de slechte beeldvorming over haar persoon. Dat neemt niet weg dat Vogelaar een aantal belangrijke verbeteringen voor huurders tot stand heeft gebracht. Zo heeft ze de wijkaanpak van de grond getild, de zeggenschap van huurders verbeterd door een nieuwe Overlegwet en de participatiemogelijkheden voor bewoners versterkt. Daarnaast heeft ze een goed huur- en energiebesparingsbeleid gevoerd. Dat is een compliment waard. De Vereniging Huurdersbelangen hoopt dat haar opvolger een even ‘huurdersvriendelijk’ beleid gaat voeren.'

Geschreven op 20.11.08


Web Analytics