Nieuws

Energieconvenant Amersfoort van start

Op maandag 10 november 2008 werd in Amersfoort een energiebesparings-convenant gesloten voor de aanpak van 5 portiekflats met zowel kopers als huurders.

Niet alleen de Huurders Belangenvereniging VHB, de Vereniging van Eigenaren (VvE) en woningcorporatie De Alliantie Eemvallei ondertekenden de overeenkomst, maar ook de Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht. De verwachting is dat het initiatief veel navolging zal krijgen in andere gemengde complexen.

De portiekflats in Amersfoort staan aan de Surinamelaan. Het zijn vijf naoorlogse blokken met elk 22 woningen, die door de bewoners als koud, vochtig en tochtig ervaren worden. Het gaat om verschillende type woningen (hoek-, tussen- en beganegrondwoningen) die allemaal het energielabel E, F, of G hebben gekregen. De woningen zijn dus slecht geďsoleerd, ook al zijn ze technisch nog in redelijke staat. Het plan om de energielabel voor de woningen op te krikken naar label A levert een gemiddelde energiebesparing op van 60 tot 70 procent. Bij label B is het een gemiddelde besparing van 40 tot 60 procent.

Het initiatief voor het convenant is afkomstig van Edgar van Groningen, een van de eigenaar-bewoners. Hij vindt dat de betrokken partijen veel lef tonen. ‘Zij geven aan een risico te durven lopen. Zij investeren in zaaigeld, wat nodig is om te kunnen oogsten. Ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst gaat echt een stap verder dan het vastleggen van goede voornemens. Het is de concretisering van alle convenanten die overal worden gesloten.’

Volgens Theo De Man (voorzitter VHB) spreken we van een doorbraak: ‘Het is het eerste lokale convenant. We hadden al een landelijk convenant en nu ligt er ook een Amersfoorts convenant.’ Volgens hem betekent uitvoering van het convenant dat De Alliantie Eemvallei meer woningen gaat isoleren dan ze tot op heden van plan was.

Geschreven op 20.11.08


Web Analytics