Nieuws

Succes voor de VHB in Amersfoort

De Vereniging Huurdersbelangen (VHB) in Amersfoort dreigde in conflict te komen met De Alliantie Eemvallei.

Het draaide om het experiment ‘huur op maat’. In het kader daarvan verhuurt De Alliantie vrijkomende woningen in de stad Amersfoort alleen nog maar voor de wettelijke maximumhuur. Wel krijgt een nieuwe huurder daarop een korting. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen. Met zo’n ‘huur op maat’ krijgen ook huurtoeslagontvangers toegang tot bijna elke wijk in Amersfoort, terwijl ze momenteel maar in twee wijken terecht kunnen. De VHB die in eerste instantie heel enthousiast was voor de nieuwe aanpak, trok hard aan de bel toen bleek dat nieuw verhuurde woningen bijna allemaal duurder werden.

 

De Alliantie erkende het probleem, maar zag op korte termijn geen mogelijkheden om het op te lossen. Met name vanwege de hoge kosten die een bijstelling van de gehanteerde tabellen met zich meebrengt. De oplossing wordt nu gezocht in een goede monitoring, bijvoorbeeld door iedere bewoner die verhuist te enquêteren over de gevolgen van die verhuizing. Als het nodig blijkt, kunnen dan later maatregelen worden genomen.

 

De VHB kan zich vinden in die aanpak. Vooral ook omdat De Alliantie in een eerder stadium toezegde de buitengemeenten van Amersfoort in het experiment te zullen betrekken, waardoor de woningen daar ook voor iedereen toegankelijk worden. VHB-voorzitter Theo de Man: ‘De Amersfoorter met een laag inkomen kan dus ook in onze buitengemeenten terecht voor een betaalbare huurwoning en hoeft daarvoor niet naar Almere te verhuizen. Zoals een Amsterdammer met een laag inkomen.’

 

Het experiment ‘Huur op Maat’ leidde overigens ook tot een urenlange discussie in de Amersfoortse gemeenteraad (12 juni). De CDA’er Roland Offereins vond het onterecht dat huurders met een hoger inkomen niet meer in aanmerking zouden komen voor een goedkope huurwoning. Op de website van het CDA schreef hij dat de variabele huurprijs grote nadelige gevolgen heeft. ‘Een gezin met een laag inkomen dat in de loop van de tijd iets meer gaat verdienen kan er op achteruit gaan. Ook wanneer bijvoorbeeld één van beide ouders in een gezin één dag in de week meer gaat werken, dan gaat in sommige gevallen meer dan 80% van het extra geld direct door naar de woningcorporaties. Waarom zou je dan nog meer gaan werken?’ Volgens hem werden alleen de corporaties beter van het nieuwe systeem. Hij maakte vooral ook bezwaar tegen het feit dat de corporaties die meedoen aan het experiment een regelrechte vorm van inkomenspolitiek introduceren. ‘Dat moeten bedrijven niet doen, dat is iets voor de – democratisch gekozen – overheid.

 

Na ampele discussie bleken alle raadsleden zich uiteindelijk toch goed in het experiment te kunnen vinden. Volgens Theo de Man maakte het debat overduidelijk dat het nieuwe systeem rechtvaardiger is en dat het ook nog eens de doorstroming verbetert. ‘Doordat huurders met een laag en bescheiden middeninkomen nu ook voor een duurdere huurwoning kunnen kiezen, komen er meer goedkope woningen vrij. Juist omdat iemand met een goed inkomen niet de maximale huur zal willen betalen voor een kwalitatief mindere woning.’

Geschreven op 25.06.08


Web Analytics