Nieuws

Huren liberaliseren leidt tot een verdubbeling van de huren.

Dat concludeert het Centraal Planbureau in haar studie van afgelopen week. Reden genoeg zou je zeggen om dat pad niet in te slaan.

De voorzitter van de vereniging van woningcorporaties , dhr v Leeuwen, denkt daar echter anders over. Hij ziet in het rapport weer aanleiding om de onzalige plannen van het vorige kabinet om de huren te liberaliseren, weer van stal te halen. Hij wil huurders extra laten betalen. Dat terwijl de koopkracht onder druk staat en de vermogens van corporaties enorm zijn. Er is ook kritiek op het onderzoek. De onderzoekers concluderen ten onrechte dat meer dan de helft van de voordelen van de gereguleerde huurmarkt bij de verkeerde mensen terecht komt. Scheefwonen is wat mij betreft geen probleem maar levert een bijdrage aan gemengde wijken.

De woningmarkt is verziekt in ons land. Voor huurwoningen bestaan lange wachtlijsten en je moet tegenwoordig twee keer modaal verdienen om in een groot aantal plaatsen in Nederland nog een koopwoning te kunnen bemachtigen. Daar moet dus iets aan gebeuren. Bouwen , bouwen en nog eens bouwen. Maar dat is niet genoeg. Ook de inkomensondersteuning, via de huurtoeslag of hypotheekrentaftrek, van het wonen moet eerlijker. Tegen die achtergrond is het goed dat het Centraal Planbureau onderzoek doet. Het onderzoek levert een aantal duidelijke conclusies op. Ten eerste concludeert ze dat de woningen in Nederland tot de meest onbetaalbare in de wereld behoren. In de regio Eindhoven zijn de woningen volgens de definities van het CPB onbetaalbaarder dan in New York. Ten tweede concludeert het onderzoek dat als we ons systeem van huurbescherming afschaffen de huren gemiddeld verdubbelen. D66 en VVD vinden dat dit kabinet de lasten van burgers teveel verzwaard. Maar bij deze twee liberale partijen tellen huurders blijkbaar niet mee als volwaardige burgers. Verdubbeling van de huren leidt tot een lastenverlaging van krap 14 miljard euro.

 

Voorstanders van de liberalisering zullen tegenwerpen dat de lagere inkomens gecompenseerd worden door de inkomenssubsidie (huurtoeslag) voor de lagere inkomens te verhogen. Probleem is echter dat de belastingdienst nu al niet in staat is de huurtoeslag goed uit te voeren. Zo kunnen ze nog steeds niet verklaren waarom de huurtoeslag 300 miljoen per jaar duurder uitvalt dan begroot. Het lijkt me niet verstandig om nog meer huurders voor nog grotere bedragen afhankelijk te maken van de huurtoeslag.

Daar komt bij dat door de hogere huren de huurtoeslaguitgaven van het rijk fors zullen stijgen. Op de rekenmachine kan je de stijgende huurinkomsten en de stijgende huurtoeslaguitgaven op- en aftellen. Maar in de echte wereld verdwijnen de hogere huren in de zakken van de verhuurders en draaien de belastingbetalers op voor de hogere huurtoeslag. Woningcorporaties schreeuwen nu al moord en brand dat ze 500 miljoen euro vennootschapsbelasting moeten betalen. Zouden ze wel bereid zijn die hogere huurtoeslag te betalen? Een groot aantal corporaties willen  dat terecht niet. Zij voelen zich onderdeel van de sociale beweging. Zij zullen helemaal niet hun huren gaan verdubbelen. Zij zouden dan het slachtoffer worden van de geldingsdrang van de voorzitter v Leeuwen en hun collega’s die zich gedragen als vastgoedboeren.

 

De onderzoekers van het centraal plan bureau zeggen het voordeel van ons huurbeleid bij de verkeerde mensen terecht komt. Bij een volledig vrije markt zouden de woonlasten voor de huurders in Nederland 14 miljard hoger uitvallen. De onderzoekers zeggen dat bijna 8 miljard van dit voordeel bij de mensen met de midden en hogere inkomens terecht komt. Maar volgens de onderzoekers ben je al erg snel een middeninkomen, als je meer dan 1200 tot 1400 euro per maand verdient (de huurtoeslaggrens). Een beginnende politieagent verdient 1500 euro netto en volgens de onderzoekers kan je dan best 700 euro kale huur per maand betalen.

Mensen met een midden of hoger inkomen moeten volgens de onderzoekers niet in een sociale huurwoning wonen. En mensen met een smalle beurs moeten in de goedkoopste sociale huurwoningen wonen. Dat zijn scheefwoners. Die moeten worden aangepakt volgens het CPB. Dat is ongewenst. De goedkoopste sociale huurwoningen staan geconcentreerd in bepaalde delen van de stad. Ik ben juist blij dat er ook bewoners met een midden of hoger inkomen in Amsterdam-West, Kanaleneiland of de Hatert in Nijmegen wonen. Om dat te bereiken worden 100-en miljoenen euro’s gestoken om huis af te breken en duurdere woningen terug te bouwen. Scheefwonen is een stuk goedkoper dan deze grootscheepse sloop-nieuwbouwoperaties. De mensen die economisch succesvol zijn, moet je aan de buurt proberen te binden ipv ze weg te jagen. Je moet ze aan de buurt proberen te binden. Door ze bv hun huurhuis te koop aan te bieden. Het huurbeleid van dit kabinet is dan ook zo gek nog niet. Het huurbeleid kan nog beter. Niet door de huren te liberaliseren, maar door een eerlijkere inkomensondersteuning en door corporaties de ruimte te geven de huren te differentiëren onder de voorwaarde dat elk jaar de huren van de corporatie als geheel met niet meer dan inflatie stijgt.

Geschreven op 04.06.08


Web Analytics