Nieuws

Bewonerscommissies en de Vereniging van Eigenaren

De agenda van de ledenvergadering van de VHB van woensdag 7 november 2007 vermeldde na de opening het onderwerp: ”Bewonerscommissies en de Vereniging van Eigenaren” (VvE). Mevr. De Jong van de Alliantie Eemvallei gaf inzicht in deze materie.

et doel van de presentatie was het antwoord krijgen op een aantal vragen. De eerste vraag, ‘wanneer ontstaat een VvE’ is vrij eenvoudig te beantwoorden. Zodra een appartement wordt verkocht, ontstaat er een VvE. Een eigenaar van een appartement heeft met meer en andere wettelijke regels te maken dan een eigenaar van een eengezinswoning. Naast het gebruiksrecht van het appartement is de eigenaar tevens mede-eigenaar en dus medeverantwoordelijk voor het hele gebouw.

 

Oprichting VvE

Elke appartementseigenaar is verplicht om samen met de andere appartementseigenaren het gebouw te onderhouden. Om te zorgen dat iedereen ook aan deze verplichting voldoet, is in de wet de oprichting van een Vereniging van Eigenaren verplicht gesteld en elke appartementseigenaar is hier automatisch lid van. Wanneer er een appartement wordt verkocht, dan wordt er bij de notaris een splitsingsakte opgemaakt en zodra deze akte is getekend, is er een VvE tot stand gekomen.

 

Splitsingsakte

In deze splitsingsakte staat wat het lidmaatschap van een VvE betekent en vormt het juridisch fundament voor een VvE. Het beschrijft de privégedeelten en het gemeenschappelijke gedeelte. Daarnaast kan een VvE besluiten om een huishoudelijk reglement op te stellen. Dit reglement omvat een aantal praktische regels over de dagelijkse gang van zaken.

 

Vergaderingen

De VvE moet minstens eenmaal per jaar vergaderen. In de splitsingsakte staat hoeveel eigenaren er minimaal aanwezig moeten zijn in een vergadering om besluiten te kunnen nemen. Tijdens zo’n vergadering kunnen er besluiten worden genomen, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor alle eigenaren en huurders. Een VvE kan namelijk besluiten nemen over de hoogte van de servicekosten en over het onderhoud van het gehele gebouw.

 

BC en VvE

Het is dus van belang dat in een complex waar een VvE actief is, het overleg tussen de Bewonerscommissie (BC) en de Alliantie Eemvallei (AE) optimaal functioneert. De AE is in dat geval ook lid van de VvE en zal in de vergaderingen van de VvE de belangen van de huurders mee moeten nemen. Gebeurt dit niet op een correcte manier, dan staan de huurders buiten spel en beslist de VvE alleen wat er gaat gebeuren. Om de invloed van de huurders nog te laten bestaan, is het van belang, dat de Alliantie Eemvallei nooit meer dan maximaal 49% van de woningen in een bepaald complex mag verkopen. Zij houden dan zelf het meerderheidsbelang in handen.

Een groot aantal afspraken over het samenwerken tussen de BC en de Alliantie Eemvallei is door de VHB en de Alliantie Eemvallei vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst AE – VHB.

 

Bestuur VvE

De eigenaren kiezen uit hun leden een voorzitter en stellen een bestuur aan. Het bestuur ziet er op toe, dat genomen besluiten worden uitgevoerd en nageleefd.

De Alliantie Eemvallei beheert voor de VvE een aantal diensten die in drie categorieën worden verdeeld: Het financieel beheer, het technisch beheer en het algemeen en sociaal beheer.

Geschreven op 12.12.07


Web Analytics