Nieuws

Bewonerscommissie De Blauwe Ballade

Op 4 juni 2007 kwam de bewonerscommissie De Blauwe Ballade voor het eerst bijeen. De commissie behartigt de belangen van de bewoners van Balladelaan 16 38H in Amersfoort. De flat staat aan het begin van de Balladelaan ; de galerijen en balkons hebben blauwe balustrades. Daarom hebben we onze bewonerscommissie De Blauwe Ballade genoemd.

Blauwe Ballade

Liesbeth, Frederik, Nel en Jaap zijn nu al weer enige maanden bezig de commissie van de grond te trekken. Langzamerhand raken we op elkaar ingespeeld. De eerste  gesprekken met de VHB en met De Alliantie zijn achter de rug, het contact is gelegd.

 

Als kersverse leden van de commissie zijn we heel wat van plan. We streven naar verbetering en verfraaiing van ons woongebouw en zijn omgeving. Zo willen we de wat saaie voortuin beplanten met fleurige en bloeiende planten en struiken. En op de zijkant van het gebouw willen we graag een mooie muurschildering. Belangrijk vinden we ook een nog meer verzorgde vuilafvoer (liefst containers onder grond) en  betere verlichting in de bergingen. Ook werken we aan rookmelders en aan het energie zuinig maken van de woningen (energie-labels). Kortom, veiliger en gezelliger wonen met elkaar.

 

Een grote klus wordt de renovatie van het winkelcentrum naast  ons woongebouw en de bouw van woningen op de Kop van Schothorst. Zoals de plannen nu luiden zullen die activiteiten een blijvende verandering voor onze omgeving betekenen. We roepen dan ook iedereen, niet in de laatste plaats De Alliantie, op om hierop zeer alert te zijn. De parkeerplaats opzij en aan de achterkant, zou bijvoorbeeld wel eens een stuk kleiner kunnen worden. Waarmee een stuk ruimte, gemak en uitzicht wegvalt.

 

We hopen samen met onze medebewoners en de Alliantie belangrijke verbeteringen tot stand te brengen in de komende tijd.

Geschreven op 12.12.07


Web Analytics