Nieuws

Huurders gaan er minder op vooruit dan kopers

Eigenaar-bewoners hebben hun koopkracht de afgelopen jaren harder zien stijgen dan vergelijkbare huishoudens met een huurwoning. Dat is de conclusie van onderzoek dat de Woonbond heeft laten uitvoeren door het Nibud

.

Het verschil is het grootst in de categorie 'alleenstaanden jonger dan 65 jaar'. In deze groep ging een alleenstaande met een minimuminkomen en huurtoeslag er de laatste vier jaar maar liefst 1,6% op achteruit, terwijl een alleenstaande in een    koopwoning (en met een modaal inkomen) er 4,3% in koopkracht op vooruit ging. Volgens de Woonbond bewijzen de uitkomsten van het onderzoek opnieuw de noodzaak van een meer gelijke behandeling huurders en kopers.

 

De belangrijkste reden van het verschil is dat kopers niet te maken hebben gehad met een stijging van de huur en dat ze profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Dat huurders er minder op vooruit gaan dan kopers geldt niet alleen voor de lagere inkomens. Ook de koopkracht van huurders met een modaal inkomen ( 30.000,-) neemt duidelijk minder toe dan die van kopers in dezelfde inkomenscategorie.

 

De koopkracht van een twee-persoonshuishouden jonger dan 65 jaar met een huurwoning is tussen 2003 en 2007 precies gelijk gebleven. Een vergelijkbaar huishouden met een koopwoning ging er 2,9% in koopkracht op vooruit.

Bij twee-persoonshuishoudens ouder dan 65 jaar treedt een zelfde verschil op.

Hier zijn huurders wel wat beter af, maar toch blijft hun koopkrachttoename van 3,5% duidelijk achter bij die van de eigenaarbewoners. Een twee-persoonshuishouden, ouder dan 65 jaar en met een eigen woning, ziet zijn de koopkracht met 4,8% toenemen.

 

De invoering van de korting op de huurtoeslag in 2004 heeft gezorgd voor een lagere koopkrachtverbetering voor huishoudens met huurtoeslag. Indien deze korting niet zou zijn ingevoerd, zou de koopkracht gemiddeld 1,4% (paren) tot 1,9% (alleenstaanden) hoger zijn geweest. De Woonbond heeft er al meermalen op gehamerd bij de Tweede Kamer dat het voor de betaalbaarheid van het huren nodig is de bezuiniging op de huurtoeslag (ruim 17,- per maand

minder) terug te draaien en zal dat blijven doen.

Geschreven op 12.12.07


Web Analytics