Nieuws

HUURTOESLAG ???!!!

Veel mensen moeten deel huurtoeslag terugbetalen, staatssecretaris belooft coulantie terugbetalen huurtoeslag

Op dit moment ontvangt een grote groep huurders de definitieve toekenning van de huurtoeslag 2006. 60% ontvangt het goede bedrag. 40% heeft te veel of te weinig gekregen. Bij het uitvoeren en het vaststellen van de huurtoeslag zijn er sinds de invoering in 2006 veel fouten gemaakt. Ongeveer 250.000 huurders moeten toeslag terugbetalen. Dit bedrag kan oplopen van honderden tot zelfs meer dan duizend euro. Zo’n 200.000 huurders krijgen nog extra geld.

Veel van de vorderingen zijn ontstaan door uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst. Huurders mogen niet nogmaals de dupe worden van de snelle invoering van de huurtoeslag. Tijdens het debat over de huurtoeslag is er dan ook nogmaals aangedrongen op coulantie bij het terugbetalen van de huurtoeslag. De staatssecretaris is grotendeels tegemoet gekomen aan deze wens van de Kamer. Huurders die teveel toeslag hebben ontvangen hoeven over dit bedrag geen rente te betalen (heffingsrente). Wanneer een huurder de teveel ontvangen toeslag niet binnen 2 maanden kan terugbetalen kan deze gebruik maken van een betalingsregeling. Over de afbetalingsperiode wordt in principe wel rente geheven (invorderingsrente).

Maar wanneer huurders eerder vermoedden dat de toeslag niet klopte en hierover contact hebben gehad met de belastingdienst wordt ook deze invorderingsrente niet geheven. Dat heeft de staatssecretaris ook beloofd aan hen die aannemelijk kunnen maken dat het onredelijk is dat ze rente moeten betalen. Daarnaast heeft de staatssecretaris toegezegd dat de Belastingdienst met al de mensen die een fors bedrag moeten terugbetalen persoonlijk contact opneemt. Dan kunnen er afspraken gemaakt worden over terugbetalen. Hij gaat ons informeren hoe hij omgaat met mensen die meer dan € 1.000,- over 2006 moeten terugbetalen. Want de kans is groot dat ze die dan ook over 2007 moeten terugbetalen. Immers de gegevens zijn in 2007 niet aangepast. Huurtoeslagontvangers zijn mensen met een smalle beurs en ook al mag je er 24 maanden over doen om meer dan € 1.000,- terug te betalen, dan is dat haast onmogelijk als er in 2008 nog eens € 1.000,- moet worden terugbetaald.

We blijven natuurlijk scherp in de gaten houden hoe het gaat met het terugbetalen en kwijtschelden van de rentekosten. Huurders die klachten hebben over de uitvoering van de huurtoeslag en de werkwijze bij het terugbetalen kunnen nog altijd met hun verhaal terecht.  Waar nodig zal de staatssecretaris worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor het coulant terugvorderen van teveel betaalde huurtoeslag.

Tot slot heeft de staatssecretaris beloofd dat per 1 januari de huurtoeslag geleidelijker gaat verlopen. Een paar euro meer verdienen zal dan minder snel tot forse vermindering huurtoeslag leiden. Hij gaat onderzoeken hoe de armoedeval (het bedrag dat je overhoudt als je een euro meer gaat verdienen) verder teruggedrongen kan worden.

Geschreven op 12.12.07


Web Analytics