Nieuws

LSA en Woonbond boos over vertraging wijkaanpak

Door getouwtrek over de financiering loopt de aanpak van de 40 krachtwijken van Vogelaar vertraging op. De ondertekening van de zogeheten Charters, waarin minister Vogelaar en de betrokken gemeenten de financiering van de wijkactieplannen zouden regelen, is bijna drie maanden opgeschoven naar 1 maart volgend jaar.

Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken en de Nederlandse Woonbond zijn boos over dit uitstel. Zij roepen minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie op de bewoners van de krachtwijken niet in de kou te laten staan. De afgelopen maanden zijn bij hen hoge verwachtingen gewekt. Die moeten nu worden ingelost. De wijkaanpak moet snel van start. Verder uitstel is niet acceptabel.

Dat de financiering nog steeds niet rond is heeft verschillende oorzaken.
Om te beginnen hebben de leden van corporatiekoepel Aedes op 23 november het eerder met minister Vogelaar gesloten onderhandelaarsakkoord afgewezen. Daardoor is onduidelijkheid ontstaan over de extra financiŽle inzet van de corporaties in de 40 wijken van 2,5 miljard in de komende 10 jaar. Ook over de bijdrage van 750 miljoen die de overige corporaties daar aan zouden leveren bestaat grote onzekerheid, nu het onderhandelaarsakkoord in de prullenbak is beland. Ook is nog niet duidelijk hoeveel geld het rijk beschikbaar stelt aan de 40 wijken. Tot op heden heeft het kabinet daar geen concrete budgetten voor beschikbaar gesteld.

Al deze onduidelijkheid heeft tot gevolg dat gemeenten en corporaties moeilijk tot afspraken kunnen komen over de wijkactieplannen en de financiering ervan. Dat is dan ook de reden dat de charters voorlopig niet kunnen worden getekend. LSA en Woonbond vinden deze gang van zaken beschamend en niet te verkopen aan de bewoners van de krachtwijken.

De bewoners van de krachtwijken hebben recht op duidelijkheid. Minister Vogelaar heeft de bewoners van de 40 wijken steeds centraal gezet. Daarom is ze nu aan zet. Ze moet vůůr het kerstreces in actie komen. In de eerste plaats moet zij de bijdrage van de corporaties aan de wijkaanpak veiligstellen door een heffing van 75 miljoen euro per jaar bij rijke corporaties via het Centraal Fonds Volkshuisvesting te regelen. We kunnen wat dit betreft niet nog eens drie maanden op Aedes gaan wachten.
In de tweede plaats moet zij zorgen dat het kabinet op korte termijn duidelijkheid geeft over concrete budgetten vanuit rijksgeld voor de 40 wijken.Door getouwtrek over de financiering loopt de aanpak van de 40 krachtwijken van Vogelaar vertraging op. De ondertekening van de zogeheten Charters, waarin minister Vogelaar en de betrokken gemeenten de financiering van de wijkactieplannen zouden regelen, is bijna drie maanden opgeschoven naar 1 maart volgend jaar. Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken en de Nederlandse Woonbond zijn boos over dit uitstel. Zij roepen minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie op de bewoners van de krachtwijken niet in de kou te laten staan. De afgelopen maanden zijn bij hen hoge verwachtingen gewekt. Die moeten nu worden ingelost. De wijkaanpak moet snel van start. Verder uitstel is niet acceptabel.

Dat de financiering nog steeds niet rond is heeft verschillende oorzaken.
Om te beginnen hebben de leden van corporatiekoepel Aedes op 23 november het eerder met minister Vogelaar gesloten onderhandelaarsakkoord afgewezen. Daardoor is onduidelijkheid ontstaan over de extra financiŽle inzet van de corporaties in de 40 wijken van 2,5 miljard in de komende 10 jaar. Ook over de bijdrage van 750 miljoen die de overige corporaties daar aan zouden leveren bestaat grote onzekerheid, nu het onderhandelaarsakkoord in de prullenbak is beland. Ook is nog niet duidelijk hoeveel geld het rijk beschikbaar stelt aan de 40 wijken. Tot op heden heeft het kabinet daar geen concrete budgetten voor beschikbaar gesteld.

Al deze onduidelijkheid heeft tot gevolg dat gemeenten en corporaties moeilijk tot afspraken kunnen komen over de wijkactieplannen en de financiering ervan. Dat is dan ook de reden dat de charters voorlopig niet kunnen worden getekend. LSA en Woonbond vinden deze gang van zaken beschamend en niet te verkopen aan de bewoners van de krachtwijken.

De bewoners van de krachtwijken hebben recht op duidelijkheid. Minister Vogelaar heeft de bewoners van de 40 wijken steeds centraal gezet. Daarom is ze nu aan zet. Ze moet vůůr het kerstreces in actie komen. In de eerste plaats moet zij de bijdrage van de corporaties aan de wijkaanpak veiligstellen door een heffing van 75 miljoen euro per jaar bij rijke corporaties via het Centraal Fonds Volkshuisvesting te regelen. We kunnen wat dit betreft niet nog eens drie maanden op Aedes gaan wachten.
In de tweede plaats moet zij zorgen dat het kabinet op korte termijn duidelijkheid geeft over concrete budgetten vanuit rijksgeld voor de 40 wijken.

Geschreven op 03.12.07


Web Analytics