Nieuws

Huurverhoging ook in 2008 inflatievolgend

De huurverhoging (voor niet-geliberaliseerde huurprijzen) zal per 1 juli 2008 niet hoger zijn dan de inflatie in 2007. Dat heeft het kabinet op voorstel van WWI-minister Vogelaar op 24 november besloten.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de inflatie in 2007 uitkomt op 1,75%. Dat betekent dat de huren per 1 juli 2008 met maximaal dat percentage mogen stijgen. Het definitieve inflatiepercentage wordt begin volgend jaar gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

In het coalitieakkoord van het kabinet staat dat de stijging van de huren is gekoppeld aan de inflatie. In lijn hiermee was de huurverhoging van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008 maximaal 1,1% (het inflatiepercentage in 2006). In het onderhandelaarsakkoord tussen het rijk en Aedes staat eveneens dat de jaarlijkse huurverhoging in deze kabinetsperiode maximaal gelijk is aan de inflatie. Ook de maximale huursomstijging voor corporaties (het percentage waarmee de totale huuropbrengst voor zelfstandige woonruimte maximaal mag stijgen) zal per 1 juli 2008 gelijk zijn aan het inflatiepercentage.

Geschreven op 28.11.07


Web Analytics