Nieuws

Wat verandert er in de puntentelling per 1 oktober 2015?

Het woningwaarderingsstelsel (puntentelling) wordt op twee punten aangepast.
De nieuwe regeling werd 14 juli 2015 gepubliceerd in het Staatsblad en gaat 1 oktober van kracht. De minister heeft besloten om: een deel van de woningwaardering te laten bepalen door de WOZ waarde van een woning; en het begrip serviceflat wordt geactualiseerd.

De regeling is bedoeld om de puntentelling te vereenvoudigen.
Punten voor woonvorm, woonomgeving en hinderlijke situaties vervallen, evenals de verguisde schaarstepunten. Hiervoor in de plaats komen punten gebaseerd op de WOZ waarde.

Wat is de WOZ waarde?
WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt jaarlijks de WOZ waarde vast en is een vaststelling van de (verkoop) waarde van de woning. De waarde wordt gebruikt om vast te stellen hoeveel belasting er geheven kan worden op bijvoorbeeld eigen woning bezit. Ook de onroerend zaak belasting wordt geheven op basis van de WOZ waarde.

De WOZ waarde wordt vastgesteld door een bepaalde woning te vergelijken met andere woningen in de omgeving die onlangs (neem dit begrip ruim) verkocht zijn. Eigenaren van het vastgoed kunnen tegen de vaststelling van de WOZ waarde bezwaar aantekenen.

Sinds een aantal jaar betalen huurders geen onroerend zaak belasting meer, daarmee verdween hun belang bij het vaststellen van die waarde grotendeels. Nu de WOZ waarde mede de hoogte van de maximale huur gaat bepalen geeft dit de huurders weer een belang. De huurders krijgen dan ook weer jaarlijks de beschikking en kunnen bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ waarde.

Hoe wordt de WOZ waarde in het puntensysteem opgenomen?
Daarvoor is een rekensom bedacht, of eigenlijk twee.
– Voor elke € 7.900 van de WOZ-waarde : 1 punt
– Voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte per € 120 : 1 punt

Bij een WOZ waarde van € 180.000 euro en een oppervlakte van 50 mē ziet de som er als volgt uit:
– 180.000 : 7900 = 22,78
– (180.000 : 50) : 120 = 30
–  Totaal 52,78 = afgerond 53 punten.

Stel dat het om een portiekwoning gaat, op de eerste verdieping zonder lift, in Nieuw West. Dan bedragen de vervallen punten:
– Omgevingspunten: 16
– Woonvorm: 3
– Schaarstepunten: 25
– Er zijn geen hinderlijke situaties.
Totaal vervallen er 44 punten en komen er 53 voor in de plaats. De maximale huur stijgt in dit geval aanzienlijk.

Serviceflat wordt zorgwoning
De term serviceflat verdwijnt uit het puntensysteem. Daarvoor in de plaats komt de zorgwoning. Dit zijn woningen die rolstoeltoegankelijk moeten zijn (en aan alle eisen daarvoor, zoals geen drempels en gangen op een minimale breedte, voldoen). Er moet ook een noodoproepinstallatie zijn en een gemeenschappelijke ruimte die gebruikt wordt voor maaltijden of recreatie. Als de woning aan deze eisen voldoet, mag er 35% toeslag op de punten worden berekend.

Huurprijscheck en puntentelling
Wilt u weten wat de maximale huurprijs is van uw woning of hoeveel punten uw woning heeft? U kunt zelf een goede inschatting maken met de Huurprijscheck van de huurcommissie. https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte/

 

Geschreven op 11.09.15


Web Analytics