caller t3lib_DB::exec_SELECTquery
ERROR Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'admin_vhb.tt_news.uid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
lastBuiltQuery SELECT DISTINCT uid, pid, title, short, datetime, archivedate, type, page, ext_url, sys_language_uid, l18n_parent, M.tablenames
FROM tt_news,tt_news_related_mm AS M
WHERE
((tt_news.uid=M.uid_foreign AND M.uid_local=423 AND M.tablenames!="pages") OR (tt_news.uid=M.uid_local AND M.uid_foreign=423 AND M.tablenames!="pages")) AND tt_news.deleted=0 AND tt_news.hidden=0 AND (tt_news.starttime<=1531800358) AND (tt_news.endtime=0 OR tt_news.endtime>1531800358) AND (tt_news.fe_group='' OR tt_news.fe_group IS NULL OR tt_news.fe_group='0' OR (tt_news.fe_group LIKE '%,0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,0' OR tt_news.fe_group='0') OR (tt_news.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,-1' OR tt_news.fe_group='-1'))
GROUP BY datetime desc
debug_backtrace require#76 // include#435 // TSpagegen::renderContent#77 // tslib_cObj->cObjGet#339 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->TEMPLATE#561 // tslib_cObj->cObjGetSingle#2432 // tslib_cObj->CONTENT#512 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1220 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->COBJ_ARRAY#485 // tslib_cObj->cObjGet#654 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->USER#555 // tslib_cObj->callUserFunction#689 // call_user_func_array#5706 // tx_ttnews->main_news# // tx_ttnews->displaySingle#154 // tx_ttnews->getItemMarkerArray#524 // tx_ttnews->getRelated#1232 // t3lib_DB->exec_SELECTquery#1981 // t3lib_DB->debug#227
Vereniging Huurdersbelangen: Bestuursleden gezocht

Nieuws

Bestuursleden gezocht

Wij zijn op zoek naar bestuursleden met een hart voor huurders.

Bent u huurder van de Alliantie regio Amersfoort en wil u de belangen van de huurders van de Alliantie in de regio Amersfoort behartigen door:

  • mee te praten over en invloed uit te oefenen op het beleid van de Alliantie regio Amersfoort en de gemeenten Amersfoort, Soest, Eemnes, Leusden en Hoevelaken;
  • u in te zetten om huurders prettig te laten wonen op het gebied van betaalbaarheid, comfort en leefbaarheid;
  • huurders te helpen om hun weg te vinden in de wirwar van rechten en plichten en ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting te volgen?

Een bestuursfunctie bij de HBVA Amersfoort is op vrijwillige basis, overdag en soms ook in de avonduren.

Wat wij wel bieden is:

  • het opdoen van ervaring in onderhandelen en voor alle huurders te spreken;
  • scholingen en cursussen op het gebied van huurrecht en huisvestingsbeleid;
  • professionele ondersteuning zowel inhoudelijk als secretarieel.

Het bestuur van de HBVA regio Amersfoort bestaat uit enthousiaste mensen, die werken vanuit een fijn kantoor in Amersfoort.

Wil u meer over de functie of ons weten, dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek.

Neem voor 30 november 2017 contact met ons op:
Telefoon: 033 – 465 31 64
E-mail: secr@vereniginghuurdersbelangen.nl

 

Geschreven op 08.11.17


Web Analytics