Nieuws

Kwaliteit woning belangrijker bij huurverhoging

De kwaliteit van sociale huurwoningen wordt bepalend voor de jaarlijkse huurverhoging die woningcorporaties mogen doorvoeren. Dat staat in een voorstel dat minister Blok naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Blok vindt dat de jaarlijkse huurverhoging maximaal 2,5 procent boven de inflatie mag stijgen voor mensen die goedkoop in een goede woning zitten. De huur van relatief dure huurwoningen mag alleen met de inflatie worden verhoogd.

Woonakkoord
Nu is er sprake van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Maar in het Woonakkoord van het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP stond al dat Blok die dit jaar moet vervangen door een ander systeem.

Blok heeft in zijn voorstel ideeŽn van de verhuurderskoepel Aedes en de huurdersorganisatie Woonbond verwerkt. Die stelden begin deze maand dat de jaarlijkse huurverhoging moet worden beperkt en dat de huurprijs sterker moet afhangen van de kwaliteit van de woning.

Particuliere verhuurders
De minister wijkt op twee punten af van de bestaande plannen. Zo geldt zijn voorstel alleen voor de woningcorporaties en niet voor particuliere verhuurders van sociale huurwoningen.

Blok wil zogenoemde scheefwoners nog wel aanpakken. Hij stelt een vijfjaarlijkse inkomenstoets voor in plaats van de huidige jaarlijkse. Daarmee kan worden bekeken wie meer verdient dan de toelatingsgrens voor een sociale huurwoning. Die ligt nu op 38.000 euro. Huurders met een hoger inkomen moeten wat hem betreft een huurverhoging van 4 procent plus inflatie kunnen krijgen.

 

Geschreven op 14.07.15


Web Analytics