Huurdersflits

HUUR OP MAAT succesvol in de regio Amersfoort; meer keuze in betaalbare huurwoningen

Het experiment Huur op Maat is succesvol in de regio Amersfoort. Dankzij Huur op Maat wonen 350 huishoudens nu in een woning die voorheen te duur voor hen zou zijn geweest. Met Huur op Maat bieden de woningcorporaties Portaal en de Alliantie huishoudens meer keuzemogelijkheden voor een passende en betaalbare woning in een wijk van hun keuze. Huurders betalen bij Huur op Maat zoveel mogelijk de reŽle prijs voor het wonen. Alleen huurders die het nodig hebben krijgen huurkorting.

Evaluatie

Dit blijkt uit de evaluatie van Huur op Maat die de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft laten uitvoeren. Huur op Maat is een alternatief voor het huidige huurbeleid in Nederland. Dertien corporaties hebben hiermee twee jaar geŽxperimenteerd. In de regio Amersfoort wordt Huur op Maat toegepast in Amersfoort (2083 huurcontracten) en Soest, Hoevelaken en Eemnes (gezamenlijk 460 huurcontracten). De doelstellingen zijn gehaald en het draagvlak onder huurders en lokale partijen is groot.

Huur op Maat

Huur op Maat is een alternatief voor het huidige huurbeleid in Nederland. Voor elke woning wordt een huurprijs gevraagd die reŽel is in de markt, een woning kost meer naarmate deze meer kwaliteit heeft. Huurders betalen bij Huur op Maat zoveel mogelijk deze prijs. Afhankelijk van het inkomen en de hoogte van de reŽle huur kunnen zij huurkorting krijgen, zodat de woning voor deze huishoudens betaalbaar wordt. Deze korting wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van het inkomen. Dit kan leiden tot een verandering van de korting.

Meer keuze

De keuzevrijheid van woningzoekenden is bij Huur op Maat groter dan bij het oude huurbeleid. Woningzoekenden kunnen uit meer woningen kiezen en kunnen meer woningen betalen dan voorheen. Woningzoekenden hebben ook meer gebruik gemaakt van deze ruimere keuzevrijheid. Er zijn zoín 350 huishoudens in een woning komen te wonen die zij in het reguliere systeem niet hadden kunnen betalen. In de nieuwbouwwijk Vathorst zijn veel meer woningen betaalbaar geworden en zijn er veel meer woningen verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro dan vůůr het experiment. Bij Amersfoort Vernieuwt maakt Huur op Maat het mogelijk om grotere nieuwbouwwoningen te bouwen en deze met Huur op Maat betaalbaar te maken.

Vraag aan Minister Donner

Uit het experiment blijkt grote steun te bestaan voor Huur op Maat bij woningzoekenden, huurders, lokale politici en externe deskundigen. Uit ervaring blijkt dat het systeem heel soepel is ingevoerd. Conclusie uit het voorgaande is dat Portaal en de Alliantie het volgende van minister Donner willen vragen voor de uit te brengen huurbrief:

  1. Stel vast dat het experiment geslaagd is.
  2. Verklaar Huur op Maat als wenkend perspectief voor een landelijk systeem waarbij Huur op Maat en huurtoeslag omgebouwd worden tot 1 systeem en de inkomenstoets door de belastingdienst uitgevoerd wordt. Bij landelijke invoering moet de politiek uitspraak doen over acceptabele huurquote en (regionaal) vaststellen van referentiewoning.
  3. Kies voor een verlengd experiment  in afwachting van landelijke invoering en verdiep het experiment in de regio Amersfoort door te gaan werken met 1 tabel (zie 2).
  4. Verleng het experiment ook om meer inzicht te verkrijgen in een aantal verwachtingen van Huur op Maat; effect op doorstroming; effect op tegengaan van segregatie (samenwonen van bepaalde groeperingen of inkomensniveau); effect op kwaliteit van nieuwbouw; effect op huuropbrengsten en huurtoeslag.
Geschreven op 28.06.11


Web Analytics