Het Bestuur van HBVA-Amersfoort

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van HBVA-Amersfoort is na (her)verkiezingen tijdens de Algemene Ledenvergadering als volgt samengesteld. 

Mevrouw W.J. van Dasler (Wil)

voorzitter*
(ad interim)

vice-voorzitter*


Dhr. A.M.A.J. van Oorschot (Adrie)

penningmeester*

 

 Mevrouw W.J. van Dasler (Wil)

secretaris*

 

Dhr. B. Geboers (Bob)

lid

lid

Het Dagelijks Bestuur is aangegeven met een *. Vertegenwoordiging in commissies en werkgroepen De HBVA-Amersfoort is vertegenwoordigd in de volgende commissies en werkgroepen:

 • Participatiegroep begeleiding: mw. W. van Dasler
 • Gemeentelijk (ambtelijk) Bilateraal Overleg: wisselend bestuurslid.
 • Bilateraal Overleg met de Alliantie Regio Amersfoort: wisselend bestuurslid;
 • Gemeentelijk Overleg Prestatiecontract: dagelijks bestuur;

De HBVA-Amersfoort heeft de volgende werkgroepen en commissies:

 • Wervingscommissie (oprichten van bewonerscommissies): dhr. A. van Oorschot en mw. W. van Dasler;
 • Scholingsactiviteiten:
 • Redactie Huurdersflits: dagelijks bestuur;
 • Spreekuur: dagelijks bestuur;
 • Donateurwerving: dagelijks bestuur;
 • Scholing:
 • Website:
 • Stuurgroep Huurbeleid: dagelijks bestuur.

 Web Analytics